Retusz

Retusz to bardzo istotny element procesu przygotowania profesjonalnego zdjęcia reklamowego. Często zajmuje dużo więcej czasu niż samo wykonanie fotografii podczas sesji.


Proces retuszowania odbywa się przy pomocy profesjonalnych tabletów i skalibrowanych monitorów gwarantujących bardzo wysoki poziom dokładności. Dzięki wykonywaniu retuszu na miejscu w studio, nie ma miejsca na przypadkowość. Osoby dokonujące retuszu mają bezpośredni kontakt z produktem, mogą więc porównać rzeczywisty obiekt z tym na zdjęciu, odpowiednio dopasować zabiegi retuszujące i w pełni oddać faktyczny charakter fotografowanego przedmiotu.

Sposób oraz zakres ingerencji w zdjęcie jest przedmiotem indywidualnych ustaleń z Klientem i zawsze jest wliczony w cenę realizowanej usługi. Standardowo na gotowy efekt oczekuje się 7 dni roboczych od momentu zakończenia sesji zdjęciowej.