Mako Bags for Summer

1makobags-201505140888 2makobags-201505140919 3makobags-201505140920 4makobags-201505140949

Mako, but not only “bags”

1makobags-2015031113051 2mb_buty-9-bok 3mb_buty-9-front 4mb_buty-9-para

Mako Bags and tassels

1mb_prototyp-5-black-bk 2mb_prototyp-5-black-fr 3mb_prototyp-6-black-bk 4mb_prototyp-6-black-fr 5mb_buty-8-front 6mb_buty-8-para

The entire product family Baldaccini

Baldaccini ie not only purse!

1 Mako-bags-2014090291 2 Mako-bags-2014090373 3 Mako-bags-2014090384 4 Mako-bags-2014090369 5 Mako-bags-2014090353