Jak na lody to może do Tomasza Dekera?

TDeker-2014071838098-r TDeker-2014071838111-r TDeker-2014071838121-r TDeker-2014071838139-r