Fotografuję budynki dla GPEC

gpec-201564761 szajewski_4925 szajewski_4940

Piecem i kotłem!

21 szajewski gpec 22 szajewski gpec 23 szajewski gpec 24 szajewski gpec

Ciepło z architekturą

1 szajewski gpec 2 szajewski gpec 3 szajewski gpec 4 szajewski gpec 5 szajewski gpec